Creature Fear

Rädsla
En känsla som man känner vid hot eller riskfyllda situationer, både äkta och inbillade.

Det verkar som om rädsla genomsyrar min tillvaro. Problemet är att jag inte ens vet vad jag är rädd för längre. Samtidigt som jag misstänker att jag är kapabel till vad som helst, är jag rädd för att vara otillräcklig. Som om någon, när som helst, ska inse att jag är en bluff, att jag egentligen inte vet någonting alls.

Men när jag tänker på det, känns det som om rädslan är något så typiskt för vår samtid. Den där ängsligheten är överallt. Det är som om vårt samhälle på något sätt bygger på att vi alla rädda. Vi är rädda för att inte göra karriär, vi är rädda för att inte få mannen i våra drömmar, vi är rädda för att göra våra föräldrar besvikna, vi är rädda för att inte passa in, vi är rädda för att försvinna i mängden, vi är rädda för att inte vara lyckliga. Vi är så jävla rädda.
Och det gör oss till enkla villebråd.

Min syster vill förbjuda all reklam som bygger på att skrämmas. Jag tycker fortfarande inte lag är rätt väg att gå, men det fick mig att börja fundera över hur rädsla påverkar oss.

När man söker till Hyper Island måste man bland annat göra en kreativ uppgift. I år handlar det om rädsla.

Fear represents so much more than just fear. It can take us further than we thought we would ever go. Fear can push us to make big changes in our lives. And it can open doors we never knew existed and lead us to discover new things, people, places, ourselves, tools and ideas. Now we want to know how you perceive fear.

På fem minuter ska man alltså presentera sina idéer om rädsla, gärna med marketing/business focus. Var börjar man, när större delen av dagens marknadsföring redan bygger på ängslan?

Rädsla har varit en känsla avgörande för vår överlevnad. Men hur påverkas vi av rädsla i ett samhälle där rovdjur inte längre är vårt största hot, utan det utgörs av oss själva?